Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, mars

Publicerad: 2.3.2007

Drygt 33 000 nya bostäder började byggas i fjol

År 2006 påbörjades byggnadsarbeten för drygt 33 000 nya bostäder, vilket är 3 procent mindre än året innan. Totalt påbörjades nybyggnadsarbeten för ungefär 42 miljoner kubikmeter, dvs. en procent mindre än för ett år sedan. Kubikvolymen för påbörjade industri- och lagerbyggnader minskade med en femtedel och kubikvolymen för offentliga servicebyggnader med 11 procent från året innan. Däremot påbörjades klart fler affärs- och kontorsbyggnader än under år 2005.

Under oktober-december år 2006 påbörjades byggnadsarbeten för totalt nästan 8 miljoner kubikmeter, vilket är 5 procent mer än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader ökade medan kubikvolymen för nästan alla andra typer av byggnader minskade jämfört med det sista kvartalet år 2005. Ungefär en fjärdedel färre nya bostäder började byggas jämfört med oktober-december året innan.

Påbörjade byggnader 4:e kvartalet och 1-4 kvartalet 2006

  4. kvart. 2006
milj. m3
Förändring, 4:e kvart.
2005 - 2006, %
1.-4. kvart. 2006
milj. m3
Förändring, 1-4 kvart.
2005 - 2006, %
Alla byggnader 7,86 5 42,28 -1
- bostadsbyggnader 2,42 -21 14,86 -1
- fritidsbostadshus 0,19 0 1,17 1
- affärs- och kontorsbyggnader 1,67 174 8,11 41
- offentliga servicebyggnader 0,28 -53 2,11 -11
- industri- och lagerbyggnader 2,30 19 9,17 -22
- lantbruksbyggnader 0,60 -5 4,23 6
- övriga byggnader 0,39 -20 2,63 0
Bostäder, antal 5 534 -23 33 353 -3

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion. De preliminära uppgifterna baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, 4:e kvartalet 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 2.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2006/04/ras_2006_04_2007-03-02_tie_001_sv.html