Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Publicerad: 31.8.2007

Volymen påbörjade nybyggnadsarbeten ökade under början av året

Under januari-juni 2007 påbörjades byggnadsarbeten för totalt nästan 24 miljoner kubikmeter, vilket är 8 procent mer än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen för påbörjade affärs- och kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader ökade med drygt en tredjedel från föregående år. Kubikvolymen för bostadsbyggnader minskade däremot från året innan. Under januari-juni påbörjades byggnadsarbeten för omkring 16 000 nya bostäder, vilket är 12 procent mindre än för ett år sedan.

Under det andra kvartalet år 2007 påbörjades nybyggnadsarbeten för 14,7 miljoner kubikmeter, vilket är en procent mindre än för ett år sedan.

Påbörjade byggnadsarbeten, 2:a kvartalet och 1:a-2:a kvartalet 2007

  2:a kvartalet 2007
milj. m3
Förändring,
2:a kvartalet
2006-2007, %
1:a-2:a kvartalet 2007
milj. m3
Förändring,
1:a-2:a kvartalet
2006-2007, %
Alla byggnader 14,68 -1 23,84 8
- bostadsbyggnader 4,93 -12 7,14 -11
- fritidsbostadshus 0,44 2 0,60 3
- affärs- och kontorsbyggnader 2,61 -5 5,33 34
- offentliga servicebyggnader 0,60 -5 1,09 -7
- industri- och lagerbyggnader 3,42 36 6,24 36
- lantbruksbyggnader 1,75 -6 2,18 -5
- övriga byggnader 0,92 -12 1,26 -8
Bostäder, antal 10 801 -12 15 967 -12

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion. De preliminära uppgifterna baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, 2:a kvartalet 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

 

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.8.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2007/02/ras_2007_02_2007-08-31_tie_001_sv.html