Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, juli

Publicerad: 30.11.2007

Lokalbyggandet på uppgång, bostadsbyggandet minskar

Under januari-september 2007 påbörjades byggnadsarbeten för totalt 39 miljoner kubikmeter, vilket är 14 procent mer än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader var 1,5 gånger större än året innan och det fanns drygt en tredjedel fler påbörjade affärs- och kontorsbyggnader än föregående år mätt med kubikvolymen. Bostadsbyggandet minskade däremot från året innan. Under januari-september påbörjades byggnadsarbeten för omkring 25 000 nya bostäder, vilket är 11 procent mindre än för ett år sedan.

Under det tredje kvartalet år 2007 påbörjades nybyggnadsarbeten för totalt 13 miljoner kubikmeter, vilket är 4 procent mer än ett år tidigare. Kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader var drygt en tredjedel större än året innan. Också fler affärs- och kontorsbyggnader samt offentliga servicebyggnader började byggas jämfört med året innan. Kubikvolymen av påbörjade bostadsbyggnader minskade däremot med 10 procent från juli-september i fjol.

Påbörjade byggnader 3:e kvartalet och 1:a-3:e kvartalet 2007

  3:e kvartalet 2007
milj. m3
Förändring,
3:e kvartalet
2006-2007, %
1:a-3:e kvartalet 2007
milj. m3
Förändring,
1:a-3:e kvartalet
2006-2007, %
Alla byggnader 13,03 4 39,25 14
- bostadsbyggnader 3,84 -10 11,02 -11
- fritidsbostadshus 0,36 -5 0,97 1
- affärs- och kontorsbyggnader 2,79 9 8,82 35
- offentliga servicebyggnader 0,56 22 1,77 9
- industri- och lagerbyggnader 3,52 35 11,02 53
- lantbruksbyggnader 1,20 -10 3,54 -3
- övriga byggnader 0,76 -13 2,11 -6
Bostäder, antal 8 542 -9 24 684 -11

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion. De preliminära uppgifterna baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, 3:e kvartalet 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2007/03/ras_2007_03_2007-11-30_tie_001_sv.html