Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Publicerad: 29.2.2008

Byggandet av lokaliteter ökade, bostadsbyggandet minskade år 2007

År 2007 påbörjades nybyggnadsarbeten för totalt drygt 50 miljoner kubikmeter, vilket är 16 procent mer än året innan. Föregående gång var antalet påbörjade byggnader på lika hög nivå år 1990. Kubikvolymen för påbörjade industri- och lagerbyggnader var 1,5-faldig jämfört med året innan och påbörjade affärs- och kontorsbyggnader var, mätt med kubikvolym, en dryg tredjedel fler än året innan. Kubikvolymen för bostadsbyggnader minskade däremot från året innan. Totalt påbörjades byggnadsarbeten för omkring 30 500 nya bostäder, vilket är 10 procent mindre än år 2006.

Under det fjärde kvartalet år 2007 påbörjades nybyggnadsarbeten för totalt drygt 9 miljoner kubikmeter, vilket är 7 procent mer än under motsvarande period år 2006. Kubikvolymen ökade nästan för alla typer av byggnader med undantag av bostadsbyggnaderna. Under oktober-december påbörjades byggnadsarbeten för omkring 5 000 nya bostäder, vilket är nästan en fjärdedel mindre än för ett år sedan.

Påbörjade byggnader 4:e kvartalet och 1:a-4:e kvartalet 2007

  4:e kvart. 2007
milj. m3
Förändring, 4:e kvart.
2006-2007, %
1:a-4:e kvart. 2007
milj. m3
Förändring,
1:a-4:e kvart.
2006-2007, %
Alla byggnader 9,36 7 50,12 16
- bostadsbyggnader 2,13 -23 13,37 -11
- fritidsbostadshus 0,24 20 1,26 9
- affärs- och kontorsbyggnader 1,99 21 11,37 39
- offentliga servicebyggnader 0,60 107 2,40 25
- industri- och lagerbyggnader 3,37 22 14,81 49
- lantbruksbyggnader 0,61 3 4,35 3
- övriga byggnader 0,43 0 2,55 -4
Bostäder, antal 4 952 -23 30 478 -10

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, 4:e kvartalet 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 29.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2007/04/ras_2007_04_2008-02-29_tie_001_sv.html