Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, december

Byggnads- och bostadsproduktion 2008, april

2008
april
Offentliggöranden