Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Publicerad: 28.2.2012

Kubikvolymen för beviljade bygglov började minska under fjärde kvartalet 2011

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beviljades bygglov för 7,4 miljoner kubikmeter under oktober–december 2011, vilket är 18,4 procent mindre än för ett år sedan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade med 23 procent jämfört med året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov minskade med drygt 14 procent i december

I december 2011 beviljades bygglov för totalt 2,1 miljoner kubikmeter, vilket är 14,4 procent mindre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade i december med 22,5 procent och kubikvolymen för bygglov för flervåningsbostadshus med 43,2 procent. För rad- och kedjehus ökade kubikvolymen för bygglov i december med 32 procent från året innan, för fristående småhus ökade den en aning.

Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande minskade med 10 procent från året innan.

Mest minskade kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader jämfört med året innan, dvs. med 37,3 procent. Kubikvolymen för bygglov för offentliga servicebyggnader och för industri- och lagerbyggnader ökade en aning.

I december 2011 beviljades bygglov för 1 691 bostäder, vilket är 22,7 procent färre än året innan. Antalet bygglov för bostäder i flervåningsbostadshus minskade med 40 procent från året innan.

Volymökningen inom nybyggnad var 2,6 procent i december

I december 2011 ökade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 2,6 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande var på nästan samma nivå som året innan.

Sedan våren 2011 har volymökningen inom bostadsbyggande varit klart långsammare. I december ökade volymen av rad- och kedjehus med 15,4 procent och volymen av flervåningsbostadshus med 8,5 procent. Volymen av byggande av fristående småhus minskade med 5,7 procent från december 2010.

Mest ökade volymen av industri- och lagerbyggande, med nästan 24,2 procent från året innan. Volymen av industribyggande ökade med 12,5 procent, volymen av lagerbyggande med 47,6 procent och volymen av byggande av affärs- och kontorsbyggnader med 3,5 procent jämfört med december 2010.

I december minskade volymen av offentliga servicebyggnader med 6,5 procent från år 2010. Volymen av annat byggande än bostadsbyggande ökade med 5,6 procent.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (358,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. december 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/12/ras_2011_12_2012-02-28_tie_001_sv.html