Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Publicerad: 22.4.2016

Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under december-februari

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 6,7 miljoner kubikmeter under december-februari, vilket är 16,6 procent mer än året innan. Ökningen hänförde sig särskilt till bygglov som beviljats för offentliga servicebyggnader. Antalet bygglov som beviljats för bostadsbyggnader ökade med drygt 15 procent från året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov för bostadsbyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov för bostadsbyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 22.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2016/02/ras_2016_02_2016-04-22_tie_001_sv.html