Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, december

Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, juni

2020
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik