Publicerad: 23.3.2010

Sysselsättningen bland nyexaminerade nästan lika god år 2008 som året innan

De nyexaminerade sysselsattes nästan i lika stor utsträckning år 2008 som året innan. De personer som avlagt högskoleexamen hade lättast att få arbete. Av dem hade något under 90 procent arbete i slutet av år 2008. Andelen placerade på arbetsmarknaden ökade något bland nyexaminerade som avlagt yrkeshögskoleexamen och bland magistrar och diplom ingenjörer som avlagt högre högskoleexamen. Av dem som avlagt yrkesexamen på andra stadiet placerade sig 74 procent på arbetsmarknaden, andelen var en halv procentenhet mindre än året innan.

Sysselsättningen bland de utexaminerade efter utbildningsstadium ett år efter examen 2007 och 2008, %

Sysselsättningen bland de utexaminerade efter utbildningsstadium ett år efter examen 2007 och 2008, %

Även om andelen sysselsatta fortsättningsvis låg på nästan samma nivå, ökade andelen arbetslösa och andelen personer som fortsatte sina studier minskade från året innan. Andelen arbetslösa ökade från sex procent till sju. Flest arbetslösa fanns det bland dem som avlagt yrkesutbildning på andra stadiet, 11 procent, två procentenheter mer än året innan. Bland dem som avlagt yrkeshögskoleutbildning var 5 procent arbetslösa och bland dem som avlagt högre högskoleexamen 4 procent. Andelen arbetslösa med högskoleexamen var på samma nivå som året innan. Flest fortsatte sina studier bland studenter och personer som avlagt lägre högskoleexamen. Av föregående års studenter fortsatte 38 procent att studera på heltid och 28 procent vid sidan om arbetet.

Man kunde notera vissa skillnader i hur män och kvinnor placerade sig på arbetsmarknaden. 65 procent av männen hade blivit sysselsatta och 76 procent av kvinnorna. Bland männen var 8 procent arbetslösa och bland kvinnorna 5 procent.

Det fanns variationer i hur de nyutexaminerade placerade sig efter utbildningsområde. Sysselsättningen varierade från 98 procent inom skyddsbranschen till 70 procent inom kulturbranschen. De som avlagt examen inom skyddsbranschen, social-, hälso- och idrottsområdet, samhällsvetenskaper, företagsekonomiska och administrativa området samt det humanistiska och pedagogiska området placerade sig efter utbildningsområde bäst. Inom alla utbildningsområden placerade sig de som avlagt högskoleexamen bättre än dem som utexaminerats från utbildning på andra stadiet. Flest arbetslösa fanns det inom utbildning på andra stadiet inom det naturvetenskapliga området, 16 procent.

Sett efter landskap varierade sysselsättningen från 85 procent på Åland till 61 procent i Norra Karelen. Sysselsättningen var bättre än genomsnittet för hela landet på Åland samt i landskapen Nyland, Östra Nyland, Österbotten och Egentliga Tavastland.


Källa: Utbildning 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.03.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placering efter utbildning [e-publikation].
ISSN=1798-9450. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sijk/2008/sijk_2008_2010-03-23_tie_001_sv.html

Dela