Liitetaulukko 1. Kotitalouden tietotekniset laitteet kotitalouden nettotulojen ja asuinpaikan kaupunkimaisuuden mukaan 2011

  Kotitalouden tietotekniset laitteet
  Jokin tietokone Pöytätietokone Kannettava tietokone Lankapuhelin Taulutietokone
Tulot %-osuus talouksista
nettotulot alle 1000 €/kk 69 26 54 9 0
nettotulot 1000 - 1499 €/kk 63 32 41 24 1
nettotulot 1500 - 1999 €/kk 72 31 53 18 1
nettotulot 2000 - 2499 €/kk 86 46 63 23 2
nettotulot 2500 - 2999 €/kk 93 50 74 25 2
nettotulot 3000 - 3999 €/kk 96 54 78 23 6
nettotulot 4000 - 4999 €/kk 99 57 82 21 6
nettotulot 5000 €/kk tai yli 99 57 89 23 11
           
Pääkaupunkiseutu 89 43 75 22 7
Suuret kaupungit 86 44 67 15 2
Muut kaupunkimaiset kunnat 86 46 69 22 4
Taajaan as/maaseutum. kunnat 81 48 59 26 3
           
Kaikki kotitaloudet 85 46 67 22 4

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 14.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2011, Liitetaulukko 1. Kotitalouden tietotekniset laitteet kotitalouden nettotulojen ja asuinpaikan kaupunkimaisuuden mukaan 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2011/sutivi_2011_2011-11-02_tau_001_fi.html