Liitetaulukko 6. Internetin mobiilikäyttö ja mobiilin käytön useus kannettavilla laitteilla iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2011, %-osuus väestöstä

  Käyttää internetiä kannettavalla tietokoneella kodin ja työpaikan ulkopuolella Käyttää internetiä kannettavalla tietokoneella kodin ja työpaikan ulkopuolella viikoittain Käyttää internetiä taulu-
tietokoneella
kodin ja
työpaikan
ulkopuolella
Käyttää internetiä taulu-
tietokoneella
kodin ja
työpaikan
ulkopuolella
viikoittain
Käyttää internettiä matka-
puhelinella GPRS:n, 3G:n tai julkisen WLAN:n kautta
Käyttää internetiä matka-
puhelimella GPRS:n, 3G:n tai julkisen WLAN:n kautta viikottain
Käyttää internetiä matkapuhelimella 3G-yhteyden kautta
  %-osuus väestöstä
16-24v 26 7 1 1 44 29 36
25-34v 35 13 3 2 51 39 46
35-44v 36 12 6 4 52 37 47
45-54v 30 13 2 2 30 18 26
55-64v 18 7 1 0 15 9 13
65-74v 11 2 0 0 6 2 5
               
Opiskelija 30 8 1 1 43 30 34
Työllinen 31 12 3 2 41 28 36
Eläkeläinen 10 3 0 0 6 3 5
               
Perusasteen koulutus 17 5 1 1 27 16 21
Keskiasteen koulutus 24 9 1 1 30 21 27
Korkea-asteen koulutus 36 14 5 3 43 30 38
               
Pääkaupunkiseutu 36 14 6 4 42 32 37
Suuret kaupungit 30 10 1 1 37 26 32
Muut kaupunkimaiset kunnat 27 10 3 2 35 23 30
Taajaan as/maaseutum. kunnat 17 5 0 0 24 13 21
               
Miehet 30 13 3 2 43 30 39
Naiset 22 6 2 1 23 15 19
Yhteensä 26 9 2 1 33 22 29

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 14.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2011, Liitetaulukko 6. Internetin mobiilikäyttö ja mobiilin käytön useus kannettavilla laitteilla iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2011, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2011/sutivi_2011_2011-11-02_tau_006_fi.html