Liitetaulukko 9. Internetin käyttö viranomaisasioinnissa 12 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2011, %-osuus väestöstä

  Hakenut tietoja viranomaisten internetsivuilta Hakenut internetistä virallisia lomakkeita täyttämistä varten Lähettänyt täytettyjä lomakkeita viranomaisille internetin kautta Internetin kautta viranomaisille lähetetty lomake oli veroilmoitus
  %-osuus väestöstä
16-24v 54 59 37 13
25-34v 77 73 57 31
35-44v 72 64 54 28
45-54v 66 54 43 23
55-64v 48 40 30 16
65-74v 27 22 15 6
         
Opiskelija 62 61 43 11
Työllinen 66 59 46 27
Eläkeläinen 30 24 17 7
         
Perusasteen koulutus 38 35 24 9
Keskiasteen koulutus 56 52 39 18
Korkea-asteen koulutus 77 67 54 33
         
Pääkaupunkiseutu 72 67 53 27
Suuret kaupungit 59 56 44 18
Muut kaupunkimaiset kunnat 56 49 37 21
Taajaan as/maaseutum. kunnat 51 45 32 17
         
Miehet 59 54 42 22
Naiset 58 52 38 18
Yhteensä 58 53 40 20

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 14.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2011, Liitetaulukko 9. Internetin käyttö viranomaisasioinnissa 12 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2011, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2011/sutivi_2011_2011-11-02_tau_009_fi.html