Liitetaulukko 13. Internetin käyttö palveluita ja tuotteita koskevan tiedon etsintään, pankkiasioihin, tuotteiden ja palveluiden myyntiin tai käytettyjen tavaroiden ostamiseen 3 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan, %-osuus väestöstä 2011, %-osuus väestöstä

  Tavaroita tai palveluita koskevaan tiedonetsintä Matka- ja majoituspalveluiden selailu Pankkiasioiden hoitaminen Omien tavaroiden, tuotteiden ja palveluiden myynti Käytettyjen tavaroiden ostaminen
  %-osuus väestöstä
16-24v 87 52 72 19 28
25-34v 91 73 98 25 38
35-44v 93 75 93 23 29
45-54v 83 67 87 13 18
55-64v 62 53 72 11 12
65-74v 34 30 45 5 6
           
Opiskelija 88 53 69 18 31
Työllinen 86 71 91 19 24
Eläkeläinen 38 31 48 6 7
           
Perusasteen koulutus 62 39 55 12 17
Keskiasteen koulutus 76 59 84 18 25
Korkea-asteen koulutus 88 77 92 17 22
           
Pääkaupunkiseutu 83 73 86 18 22
Suuret kaupungit 79 57 81 17 23
Muut kaupunkimaiset kunnat 77 59 80 15 22
Taajaan as/maaseutum. kunnat 69 53 73 16 21
           
Miehet 78 56 79 21 27
Naiset 75 63 79 11 17
Yhteensä 76 60 79 16 22

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 14.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2011, Liitetaulukko 13. Internetin käyttö palveluita ja tuotteita koskevan tiedon etsintään, pankkiasioihin, tuotteiden ja palveluiden myyntiin tai käytettyjen tavaroiden ostamiseen 3 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan, %-osuus väestöstä 2011, . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2011/sutivi_2011_2011-11-02_tau_013_fi.html