Liitetaulukko 19. Politiikkaa ja poliittisia päätöksia koskevan tiedon haku internetistä iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2011, %-osuus väestöstä

  Hakenut tietoa
  Kunnan-
hallituksen, -valtuuston tai lautakuntien käsittelemät
asiat
ja päätökset
Eduskunnan tai ministeriöiden käsittelemät esitykset, päätökset tai niiden valmistelu Puolueiden
vaaliohjelmat tai eduskuntavaali-
ehdokkaat, kaikkialta
internetistä*
Puolueiden
vaaliohjelmat tai eduskuntavaali-
ehdokkaat yhteisö-
palveluissa
Puolueiden
vaaliohjelmat tai eduskuntavaali-
ehdokkaat kotisivuilla tai
blogeissa
Puolueiden
vaaliohjelmat tai
eduskuntavaali-
ehdokkaat keskustelu-
foorumeilla
Puolueiden
vaaliohjelmat tai
eduskuntavaali-
ehdokkaat
verkkolehdissä
  %-osuus väestöstä
16-24v 21 29 58 16 46 12 29
25-34v 32 28 72 17 52 13 33
35-44v 41 24 65 12 46 13 26
45-54v 39 19 43 5 27 6 17
55-64v 28 16 34 4 20 5 12
65-74v 19 8 18 0 10 3 6
               
Opiskelija 28 34 67 17 56 14 32
Työllinen 36 22 53 9 36 9 22
Eläkeläinen 18 9 21 2 13 3 7
               
Perusasteen koulutus 21 15 33 8 22 5 14
Keskiasteen koulutus 27 17 47 9 32 10 21
Korkea-asteen koulutus 43 30 63 10 46 10 25
               
Pääkaupunkiseutu 27 29 62 16 47 14 26
Suuret kaupungit 26 20 54 11 38 8 26
Muut kaupunkimaiset kunnat 33 20 47 7 31 8 19
Taajaan as/maaseutum. kunnat 33 17 39 6 25 7 15
               
Miehet 31 23 46 9 32 10 21
Naiset 31 19 51 9 35 7 20
Yhteensä 31 21 49 9 34 9 20

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 14.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2011, Liitetaulukko 19. Politiikkaa ja poliittisia päätöksia koskevan tiedon haku internetistä iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2011, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2011/sutivi_2011_2011-11-02_tau_019_fi.html