Liitetaulukko 1. Kotitalouden tietotekniset laitteet kotitalouden nettotulojen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja kotitalouden koon mukaan 2012, %-osuus kotitalouksista 1)

  Jokin tietokone Kannettava tietokone
  kaikki kotitaloudet yhden hengen taloudet kahden hengen taloudet kolmen tai useamman hengen taloudet kaikki kotitaloudet yhden hengen taloudet kahden hengen taloudet kolmen tai useamman hengen taloudet
nettotulot %-osuus kotitalouksista
alle 2000 €/kk 77 75 82 .. 59 58 61 ..
2000 - 2999 €/kk 91 93 86 99 71 75 63 85
3000 - 4999 €/kk 97 98 95 99 81 76 76 88
5000 €/kk tai yli 98 .. 98 100 88 .. 82 93
                 
Pääkaupunkiseutu 95 91 96 99 83 78 82 93
Suuret kaupungit 88 78 93 100 71 59 78 89
Muut kaupunkimaiset kunnat 85 74 87 99 68 58 66 87
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 85 73 86 99 67 57 61 86
                 
Kaikki kotitaloudet 88 79 89 99 71 62 70 88
1) .. = tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2012, Liitetaulukko 1. Kotitalouden tietotekniset laitteet kotitalouden nettotulojen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja kotitalouden koon mukaan 2012, %-osuus kotitalouksista 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_tau_001_fi.html