Liitetaulukko 2. Kotitalouden tietotekniset laitteet kotitalouden nettotulojen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja kotitalouden koon mukaan 2012, %-osuus kotitalouksista 1)

  Pöytätietokone Tablettitietokone
  kaikki kotitaloudet yhden hengen taloudet kahden hengen taloudet kolmen tai useamman hengen taloudet Kaikki kotitaloudet
nettotulot %-osuus kotitalouksista
alle 2000 € /kk 30 26 45 .. ..
2000 - 2999 € /kk 43 37 46 49 ..
3000 - 4999 €/kk 55 43 54 61 7
5000 €/kk tai yli 58 .. 56 62 14
           
Pääkaupunkiseutu 41 30 48 55 14
Suuret kaupungit 45 30 53 67 8
Muut kaupunkimaiset kunnat 43 27 50 59 7
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 46 27 49 61 5
           
Kaikki kotitaloudet 44 29 50 60 8
1) .. = tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2012, Liitetaulukko 2. Kotitalouden tietotekniset laitteet kotitalouden nettotulojen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja kotitalouden koon mukaan 2012, %-osuus kotitalouksista 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_tau_002_fi.html