Liitetaulukko 3. Kotitalouden internetyhteydet kotitalouden nettotulojen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja kotitalouden koon mukaan 2012 , %-osuus kotitalouksista 1)

  Kotoa internetyhteys
  kaikki kotitaloudet yhden hengen taloudet kahden hengen taloudet kolmen tai useamman hengen taloudet
nettotulot %-osuus kotitalouksista
alle 2000 €/kk 75 73 79 ..
2000 - 2999 €/kk 90 92 85 99
3000 - 4999 €/kk 97 98 95 99
5000 €/kk tai yli 98 .. 98 100
         
Pääkaupunkiseutu 93 89 95 99
Suuret kaupungit 87 77 93 100
Muut kaupunkimaiset kunnat 84 72 86 99
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 85 73 84 99
         
Kaikki kotitaloudet 87 78 88 99
1) .. = tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2012, Liitetaulukko 3. Kotitalouden internetyhteydet kotitalouden nettotulojen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja kotitalouden koon mukaan 2012 , %-osuus kotitalouksista 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.8.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_tau_003_fi.html