Liitetaulukko 4. Kotitalouden internetliittymien lukumäärä kotitalouden nettotulojen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja kotitalouden koon mukaan 2012, %-osuus kotitalouksista

  Kotona vain yksi liittymä Kotona vähintään kaksi liittymää Kotona vähintään kolme liittymää Internetyhteys kotitalouden television kautta
nettotulot %-osuus kotitalouksista
alle 2000 €/kk 47 23 4 5
2000 - 2999 €/kk 51 25 14 6
3000 - 4999 €/kk 36 27 33 12
5000 €/kk tai yli 24 25 49 17
         
Pääkaupunkiseutu 34 33 26 10
Suuret kaupungit 40 28 19 9
Muut kaupunkimaiset kunnat 39 23 21 9
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 48 18 18 6
         
Kaikki kotitaloudet 41 25 21 8

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2012, Liitetaulukko 4. Kotitalouden internetliittymien lukumäärä kotitalouden nettotulojen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja kotitalouden koon mukaan 2012, %-osuus kotitalouksista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_tau_004_fi.html