Liitetaulukko 6. Kotitalouden käytössä olevia kiinteitäja langattomia internetin laajakaistaliittymiä kotitalouden nettotulojen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja kotitalouden koon mukaan 2012, %-osuus kotitalouksista 1)

  Matkapuhelin 3G/4G liittymän kautta Jonkin liittymän lisänä asunnon sisäinen WLAN-verkko
  kaikki kotitaloudet yhden hengen taloudet kahden hengen taloudet kolmen tai useamman hengen taloudet kaikki kotitaloudet yhden hengen taloudet kahden hengen taloudet kolmen tai useamman hengen taloudet
nettotulot %-osuus kotitalouksista
alle 2000 €/kk 23 21 .. .. 27 25 29 ..
2000 - 2999 €/kk 30 36 21 45 36 38 30 51
3000 - 4999 €/kk 48 37 41 60 53 47 42 69
5000 €/kk tai yli 59 .. 53 62 68 .. 60 75
                 
Pääkaupunkiseutu 47 40 50 59 48 35 49 76
Suuret kaupungit 36 22 42 59 45 34 45 70
Muut kaupunkimaiset kunnat 34 21 29 62 41 27 39 66
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 29 19 20 50 35 21 25 60
                 
Kaikki kotitaloudet 36 25 33 56 42 29 38 66
1) .. = tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2012, Liitetaulukko 6. Kotitalouden käytössä olevia kiinteitäja langattomia internetin laajakaistaliittymiä kotitalouden nettotulojen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja kotitalouden koon mukaan 2012, %-osuus kotitalouksista 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.8.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_tau_006_fi.html