Liitetaulukko 7. Internetin käyttö ja käytön useus iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä

  Käyttänyt viimeisen 3 kk aikana Käyttää päivittäin tai lähes päivittäin Käyttää yleensä useita kertoja päivässä Käyttää viikoittain (mutta ei päivittäin) Käyttää harvemmin kuin viikottain Ei ole käyttänyt internetiä koskaan
  %-osuus väestöstä
16-24v 100 94 80 6 0 0
25-34v 100 96 88 3 0 0
35-44v 98 90 74 7 1 1
45-54v 96 84 68 9 3 1
55-64v 82 63 44 15 4 13
65-74v 61 41 26 14 6 32
             
Opiskelija 100 95 83 5 0 0
Työllinen 97 86 71 8 2 2
Eläkeläinen 64 45 28 13 5 29
             
Perusasteen koulutus 77 63 47 10 4 18
Keskiasteen koulutus 92 78 62 12 2 6
Korkea-asteen koulutus 98 91 78 5 2 1
             
Pääkaupunkiseutu 95 89 77 6 1 3
Suuret kaupungit 92 82 67 8 2 7
Muut kaupunkimaiset kunnat 88 75 61 10 3 8
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 87 73 55 11 3 10
             
Miehet 90 79 66 9 2 7
Naiset 90 78 61 10 3 7
             
Yhteensä 90 79 64 9 2 7

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2012, Liitetaulukko 7. Internetin käyttö ja käytön useus iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_tau_007_fi.html