Liitetaulukko 9. Kannettavien laitteiden käyttö langattomaan internet-yhteyteen kodin tai työpaikan ulkopuolella viimeisen iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 3 kk aikana 2012, %-osuus väestöstä

  Kannettavalla tietokoneella 3G- tai 4G-yhteyden kautta Kannettavalla tietokoneella julkisen WLAN:n kautta Matkapuhelimella 3G- tai 4G-yhteyden kautta Matkapuhelimella julkisen WLAN:n kautta
  %-osuus väestöstä
16-24v 25 32 51 20
25-34v 30 25 63 16
35-44v 30 22 56 14
45-54v 27 18 38 9
55-64v 15 9 18 3
65-74v 8 4 7 1
         
Opiskelija 24 35 49 17
Työllinen 28 20 48 12
Eläkeläinen 9 4 10 2
         
Perusasteen koulutus 18 14 27 9
Keskiasteen koulutus 22 18 38 10
Korkea-asteen koulutus 27 22 50 11
         
Pääkaupunkiseutu 26 25 53 15
Suuret kaupungit 23 20 40 12
Muut kaupunkimaiset kunnat 22 16 38 9
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 21 15 30 8
         
Miehet 28 20 46 14
Naiset 17 16 32 7
         
Yhteensä 23 18 39 10

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2012, Liitetaulukko 9. Kannettavien laitteiden käyttö langattomaan internet-yhteyteen kodin tai työpaikan ulkopuolella viimeisen iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 3 kk aikana 2012, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.8.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_tau_009_fi.html