Liitetaulukko 10. Kannettavien laitteiden käyttö langattomaan internet-yhteyteen kodin tai työpaikan ulkopuolella ainakin kerran viikossa iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä

  Kannettavalla tietokoneella ainakin kerran viikossa Taulutietokoneella ainakin kerran viikossa Matkapuhelimella ainakin kerran viikossa MP3-soittimella, sähköisellä lukulaitteella, käsipelikonsolilla tai muulla pienlaitteella ainakin kerran viikossa
  %-osuus väestöstä
16-24v 21 3 47 7
25-34v 18 4 53 3
35-44v 23 7 47 2
45-54v 18 6 30 1
55-64v 11 1 14 0
65-74v 5 1 5 0
         
Opiskelija 22 3 42 6
Työllinen 19 5 40 2
Eläkeläinen 6 0 6 0
         
Perusasteen koulutus 13 3 24 3
Keskiasteen koulutus 16 3 32 2
Korkea-asteen koulutus 19 5 40 2
         
Pääkaupunkiseutu 21 6 45 2
Suuret kaupungit 17 4 34 3
Muut kaupunkimaiset kunnat 15 3 32 2
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 14 2 24 1
         
Miehet 21 4 39 2
Naiset 11 3 26 2
         
Yhteensä 16 4 32 2

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2012, Liitetaulukko 10. Kannettavien laitteiden käyttö langattomaan internet-yhteyteen kodin tai työpaikan ulkopuolella ainakin kerran viikossa iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_tau_010_fi.html