Liitetaulukko 11. Matkapuhelimen ja muiden pienlaitteiden internetyhteyden käyttötarkoitukset viimeisen 3 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä

  Lukenut verkkolehtiä tai televisiokanavien internetsivuja Lukenut sähköpostia Käyttänyt paikannus- tai reittipalvelua tai sijaintitietosovelluksia Pelannut pelejä, katsellut kuvia tai videoita tai kuunnellut musiikkia Osallistunut internetin kautta yhteisöpalveluihin Käyttänyt internetin kautta Podcast- palvelua Lukenut internetin kautta ladattavia sähköisiä kirjoja
  %-osuus väestöstä
16-24v 54 47 45 56 54 4 6
25-34v 58 56 56 48 50 8 4
35-44v 48 47 44 33 30 4 3
45-54v 29 31 31 20 16 2 1
55-64v 12 15 12 6 4 0 0
65-74v 3 5 5 2 1 0 0
               
Opiskelija 51 46 43 51 51 6 7
Työllinen 41 41 40 31 27 4 2
Eläkeläinen 6 8 7 3 2 1 0
               
Perusasteen koulutus 28 25 23 27 26 4 3
Keskiasteen koulutus 32 31 31 28 25 3 3
Korkea-asteen koulutus 40 44 40 27 26 3 2
               
Pääkaupunkiseutu 45 48 46 36 36 4 4
Suuret kaupungit 40 37 35 30 28 4 3
Muut kaupunkimaiset kunnat 33 33 30 27 24 3 3
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 24 24 24 20 17 2 1
               
Miehet 42 39 40 32 26 5 3
Naiset 26 29 25 22 24 2 2
               
Yhteensä 34 34 32 27 25 3 2

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2012, Liitetaulukko 11. Matkapuhelimen ja muiden pienlaitteiden internetyhteyden käyttötarkoitukset viimeisen 3 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_tau_011_fi.html