Liitetaulukko 13. Internetin käyttö viranomaisasioinnissa 12 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä

  Hakenut tietoja viranomaisten internetsivuilta Hakenut internetistä virallisia lomakkeita täyttämistä varten Lähettänyt täytettyjä lomakkeita viranomaisille internetin kautta
  %-osuus väestöstä
16-24v 60 59 41
25-34v 76 73 62
35-44v 76 67 59
45-54v 71 63 52
55-64v 50 43 33
65-74v 29 23 17
       
Opiskelija 61 64 49
Työllinen 70 62 51
Eläkeläinen 33 25 19
       
Perusasteen koulutus 36 35 24
Keskiasteen koulutus 60 55 44
Korkea-asteen koulutus 82 71 61
       
Pääkaupunkiseutu 72 65 53
Suuret kaupungit 63 60 47
Muut kaupunkimaiset kunnat 59 53 43
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 55 48 40
       
Miehet 61 55 44
Naiset 61 56 45
       
Yhteensä 61 55 45

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2012, Liitetaulukko 13. Internetin käyttö viranomaisasioinnissa 12 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_tau_013_fi.html