Liitetaulukko 14. Internetin käyttö viestintään 3 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä

  Käyttänyt sähköpostia Käyttänyt internetiä puheluihin tai videopuheluihin Kirjoittanut viestejä internetiin (poislukien sähköpostin kayttö)
  %-osuus väestöstä
16-24v 96 34 88
25-34v 96 28 80
35-44v 93 22 58
45-54v 85 16 39
55-64v 66 14 22
65-74v 47 11 10
       
Opiskelija 97 37 88
Työllinen 88 20 51
Eläkeläinen 50 11 15
       
Perusasteen koulutus 65 20 48
Keskiasteen koulutus 80 19 49
Korkea-asteen koulutus 93 24 49
       
Pääkaupunkiseutu 90 26 61
Suuret kaupungit 84 22 49
Muut kaupunkimaiset kunnat 77 22 49
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 76 16 42
       
Miehet 80 22 47
Naiset 81 20 51
       
Yhteensä 81 21 49

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2012, Liitetaulukko 14. Internetin käyttö viestintään 3 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.8.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_tau_014_fi.html