Liitetaulukko 16. Internetin käyttö pelaamiseen, musiikin kuunteluun, elokuvien katseluun tai ohjelmien lataamiseen 3 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä

  Pelien pelaaminen toisten kanssa verkon kautta Musiikin kuuntelu tai lataaminen tietokoneelle tai muulle laitteelle Omien tekstien, kuvien tai muun oman materiaalin laittamiseen jollekin sivustolle muiden käytettäväksi
  %-osuus väestöstä
16-24v 31 89 56
25-34v 13 78 46
35-44v 9 58 35
45-54v 2 42 25
55-64v 2 21 14
65-74v 0 13 9
       
Opiskelija 30 87 54
Työllinen 7 53 32
Eläkeläinen 1 16 12
       
Perusasteen koulutus 14 47 30
Keskiasteen koulutus 10 51 30
Korkea-asteen koulutus 4 49 31
       
Pääkaupunkiseutu 9 58 38
Suuret kaupungit 11 57 33
Muut kaupunkimaiset kunnat 8 47 32
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 7 42 23
       
Miehet 14 52 30
Naiset 4 47 31
       
Yhteensä 9 50 30

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2012, Liitetaulukko 16. Internetin käyttö pelaamiseen, musiikin kuunteluun, elokuvien katseluun tai ohjelmien lataamiseen 3 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_tau_016_fi.html