Liitetaulukko 17. Internetin käyttö palveluita ja tuotteita koskevan tiedon etsintään, pankkiasioihin, tuotteiden ja palveluiden myyntiin tai käytettyjen tavaroiden ostamiseen 3 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä

  Tavaroita tai palveluita koskevaan tiedonetsintään Matka- ja majoituspalveluiden selailuun Pankkiasioiden hoitamiseen Omien tavaroiden, tuotteiden ja palveluiden myyntiin Käytettyjen tavaroiden ostamiseen
  %-osuus väestöstä
16-24v 90 55 75 18 24
25-34v 95 73 98 27 36
35-44v 93 72 96 29 35
45-54v 89 72 92 23 27
55-64v 70 55 74 12 15
65-74v 46 37 51 7 5
           
Opiskelija 89 55 73 15 23
Työllinen 89 72 93 23 28
Eläkeläinen 51 39 55 10 9
           
Perusasteen koulutus 63 39 58 13 17
Keskiasteen koulutus 83 62 86 22 28
Korkea-asteen koulutus 92 79 95 21 23
           
Pääkaupunkiseutu 89 70 88 20 22
Suuret kaupungit 83 66 84 20 22
Muut kaupunkimaiset kunnat 77 60 80 18 22
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 78 55 79 20 29
           
Miehet 82 60 81 25 29
Naiset 80 63 83 14 19
           
Yhteensä 81 62 82 19 24

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2012, Liitetaulukko 17. Internetin käyttö palveluita ja tuotteita koskevan tiedon etsintään, pankkiasioihin, tuotteiden ja palveluiden myyntiin tai käytettyjen tavaroiden ostamiseen 3 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_tau_017_fi.html