Liitetaulukko 18. Internetin käyttö työn, koulutuksen tai tiedon etsintään ja opiskeskeluun 3 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä

  Työn etsintään tai työpaikkahakemusten lähettämiseen Koulutus- ja kurssitarjonnan etsintään Ajan varaamiseen lääkärille Verkko-opiskeluun
  %-osuus väestöstä
16-24v 55 59 18 34
25-34v 43 47 28 23
35-44v 33 38 31 13
45-54v 24 35 36 13
55-64v 6 15 24 6
65-74v 0 7 16 3
         
Opiskelija 61 68 18 46
Työllinen 25 33 32 13
Eläkeläinen 2 9 16 3
         
Perusasteen koulutus 28 28 11 12
Keskiasteen koulutus 27 34 25 16
Korkea-asteen koulutus 24 37 38 16
         
Pääkaupunkiseutu 30 42 39 19
Suuret kaupungit 31 37 28 20
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 25 31 26 14
Taajaan as/maaseutum. kunnat 22 28 17 10
         
Miehet 24 27 20 14
Naiset 29 39 31 16
         
Yhteensä 27 33 26 15

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2012, Liitetaulukko 18. Internetin käyttö työn, koulutuksen tai tiedon etsintään ja opiskeskeluun 3 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_tau_018_fi.html