Liitetaulukko 19. Yhteisöpalveluiden käyttö iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestösä

  Rekisteröitynyt jonkin yhteisöpalvelun käyttäjäksi Seurannut jotain yhteisöpalvelua 3 kk aikana Seuraa jotain yhteisöpalvelua ainakin viikottain Seuraa jotain yhteisöpalvelua ainakin päivittäin Seuraa jotain yhteisöpalvelua yleensä jatkuvasti kirjautuneena tai useasti päivässä
  %-osuus väestöstä
16-24v 89 86 84 72 29
25-34v 81 80 76 62 21
35-44v 60 58 48 37 13
45-54v 41 39 31 22 6
55-64v 24 22 17 11 3
65-74v 11 10 7 4 1
           
Opiskelija 88 86 84 73 30
Työllinen 54 52 45 34 10
Eläkeläinen 15 13 10 7 3
           
Perusasteen koulutus 47 46 42 35 15
Keskiasteen koulutus 50 48 44 35 12
Korkea-asteen koulutus 54 52 43 31 9
           
Pääkaupunkiseutu 63 62 54 42 16
Suuret kaupungit 52 50 45 38 12
Muut kaupunkimaiset kunnat 50 48 43 33 13
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 42 40 36 26 8
           
Miehet 48 44 40 30 11
Naiset 54 53 47 38 13
           
Yhteensä 50 49 43 34 12

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2012, Liitetaulukko 19. Yhteisöpalveluiden käyttö iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestösä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_tau_019_fi.html