Liitetaulukko 20. Sähköpostin käyttö iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä

  Käyttänyt sähköpostia yksityistarkoituksessa viim. 3 kk aikana Käyttää sähköpostia yksityistarkoituksessa ainakin viikottain Käyttää sähköpostia yksityistarkoituksessa päivittäin tai lähes päivittäin
  %-osuus väestöstä
16-24v 96 75 43
25-34v 96 87 65
35-44v 93 81 53
45-54v 85 69 42
55-64v 66 49 29
65-74v 47 32 19
       
Opiskelija 97 81 54
Työllinen 87 73 47
Eläkeläinen 50 34 19
       
Perusasteen koulutus 65 45 24
Keskiasteen koulutus 80 65 41
Korkea-asteen koulutus 93 83 57
       
Pääkaupunkiseutu 90 80 56
Suuret kaupungit 84 68 47
Muut kaupunkimaiset kunnat 77 64 40
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 76 58 33
       
Miehet 80 64 40
Naiset 81 68 44
       
Yhteensä 81 66 42

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2012, Liitetaulukko 20. Sähköpostin käyttö iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_tau_020_fi.html