Liitetaulukko 21. Ostokset ja tilaukset verkon kautta iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä

  Ostanut tai tilannut joskus verkon kautta Ostanut tai tilannut verkon kautta viimeisen 12 kk aikana Ostanut tai tilannut verkon kautta viimeisen 3 kk aikana Tehnyt verkon kautta viimeisen 3 kk aikana vähintään 3 ostoa tai tilausta Käyttänyt viimeisen 3 kk aikana internetin kautta tehtyihin ostoksiin vähintään 100 euroa Käyttänyt viimeisen 3 kk aikana internetin kautta tehtyihin ostoksiin vähintään 500 euroa
  %-osuus väestöstä
16-24v 86 79 54 36 39 13
25-34v 94 87 67 50 57 29
35-44v 87 82 61 43 55 29
45-54v 78 71 54 36 48 29
55-64v 52 46 31 17 26 14
65-74v 28 23 13 8 10 4
             
Opiskelija 84 76 52 36 38 11
Työllinen 81 76 56 38 48 27
Eläkeläinen 33 27 17 10 13 7
             
Perusasteen koulutus 52 46 30 19 22 8
Keskiasteen koulutus 71 66 48 31 40 20
Korkea-asteen koulutus 86 80 59 42 53 30
             
Pääkaupunkiseutu 78 72 54 40 46 27
Suuret kaupungit 75 68 47 31 39 20
Muut kaupunkimaiset kunnat 69 64 47 31 39 19
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 66 61 44 28 37 18
             
Miehet 70 65 46 32 39 21
Naiset 72 66 49 32 41 20
             
Yhteensä 71 65 47 32 40 20

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2012, Liitetaulukko 21. Ostokset ja tilaukset verkon kautta iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2012, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_tau_021_fi.html