Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tulonjakotilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 28.2.2006

Keskituloisten tulokehitys tasaisen hyvä maakunnissa vuonna 2004

Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat rahatulot olivat vuonna 2004 reaalisesti 4,5 prosenttia korkeammat kuin vuotta aikaisemmin. Keskituloisten tuloja paremmin kuvaavan mediaanitulon mukaan kotitalouksien tulojen kasvu oli myös hyvä, 3,5 prosenttia. Ahvenanmaan kotitalouksien keskimääräiset tulot kasvoivat lähes 7 prosenttia, mutta mediaanituloilla mitattuna tulojen kasvua oli vajaat 2,5 prosenttia. Näin ollen Ahvenanmaalla hyvätuloisilla kotitalouksilla oli tulokehitys selvästi parempaa kuin maakunnan muilla kotitalouksilla vuonna 2004. Tiedot ilmenevät vuoden 2004Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kotitalouksien reaalitulot kasvoivat keskiarvon mukaan noin 5 prosenttia. Mediaanitulojen mukaan tulojen kasvu oli 1-1,5 prosenttiyksikköä vähemmän. Keskiarvolla mitattuna heikoin tulokehitys oli Kainuun kotitalouksilla, joiden tulot olivat vuonna 2004 reaalisesti 3,5 prosenttia korkeammat kuin vuotta aikaisemmin. Mediaanitulon mukaan kainuulaisten tulot kasvoivat saman verran, joten keskituloisten kainulaisten tulokehitys ei poikennut muiden maakuntien tulokehityksestä.

Eniten mediaanitulot kasvoivat vuonna 2004 Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Itä-Uudenmaan maakuntien kotitalouksilla, kasvua oli 4 prosenttia. Tulojen suhteellisia muutoksia tarkasteltaessa on hyvä muistaa se, että kotitalouksien tulojen tasot vaihtelevat merkittävästi maakunnittain. Selvästi korkeimmat tulot ovat Ahvenanmaan ja Uudenmaan kotitalouksilla, matalimmat Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kotitalouksilla.

Kotitalouksien tulojen reaalimuutokset (%) maakunnittain vuosina 2003-2004.

Tulokäsite: käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä (uudistettu OECD) ja kotitaloutta kohden.

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen (09) 1734 2610

Vastaava tilastojohtaja: Jussi Simpura

Linkit: Tilastojulkistukseen liittyvässä katsauksessa lisää maakuntatason tietoa kotitalouksien tuloista ja tuloeroista vuosilta 1995-2004.

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 28.2.2006

Viittausohje:

Tilasto: Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/2004/tjkt_2004_2006-02-28_tie_001.html