Liitetaulukko 6a. Kotitalouksien prosenttijakauma tulokymmenyksen ja viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2010.

Sosioekonominen asema Tulokymmenys
I (pienituloisin 10 %) II III IV V VI VII VIII IX X (suurituloisin 10 %) Yhteensä
Maatalousyrittäjät 6,5 8,0 7,4 9,4 9,1 8,4 10,2 10,2 11,7 19,2 100,0
Muut yrittäjät 11,2 5,6 6,0 5,9 7,5 6,5 7,5 9,2 12,5 28,2 100,0
Ylemmät toimihenkilöt (0,4) 1,5 3,6 3,4 5,9 8,9 11,5 16,0 20,3 28,5 100,0
Alemmat toimihenkilöt 3,7 7,2 10,9 13,2 11,6 12,4 13,2 12,9 10,3 4,5 100,0
Työntekijät 3,6 10,5 10,5 12,8 13,5 13,6 13,2 10,6 8,8 2,9 100,0
Opiskelijat 76,3 14,9 4,6 (3,1) (0,3) (0,7) (0,1) 100,0
Eläkeläiset 14,4 20,5 15,1 12,7 9,2 7,6 7,0 4,7 4,9 4,0 100,0
Työttömät 60,5 17,2 8,9 3,7 4,9 (1,4) 1,8 (0,8) (0,4) (0,3) 100,0
Muut 56,6 12,4 (6,3) (3,9) (1,5) (8,1) (3,0) (3,6) (2,3) (2,3) 100,0
  I (pienituloisin 10 %) II III IV V VI VII VIII IX X (suurituloisin 10 %) Yhteensä
Maatalousyrittäjät 0,7 1,0 1,1 1,4 1,5 1,4 1,6 1,7 1,9 3,0 1,5
Muut yrittäjät 5,0 2,8 3,4 3,5 4,9 4,2 4,7 6,0 7,9 17,3 5,8
Ylemmät toimihenkilöt (0,6) 2,2 6,2 6,2 11,5 17,4 21,6 31,3 38,6 52,9 17,6
Alemmat toimihenkilöt 4,6 10,0 17,4 21,9 20,9 22,4 22,8 23,3 18,1 7,6 16,2
Työntekijät 4,6 15,0 17,3 22,1 25,2 25,5 23,7 19,9 16,0 5,2 16,8
Opiskelijat 19,6 4,3 1,5 (1,1) (0,1) (0,2) (0,1) 3,4
Eläkeläiset 34,8 55,6 47,5 41,3 32,8 27,1 23,9 16,9 16,9 13,5 32,0
Työttömät 24,4 7,8 4,6 2,0 2,9 (0,8) 1,0 (0,4) (0,2) (0,2) 5,3
Muut 5,7 1,4 (0,8) (0,5) (0,2) (1,2) (0,4) (0,5) (0,3) (0,3) 1,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  • Tulokymmenykset on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon perusteella.
  • Ei yhtään –
  • Epävarma lukumäärätieto desiilien ja tuloluokkien rakennetta kuvaavissa taulukoissa (ryhmään on otoksessa tullut alle 10 tapausta) ( )

Lähde: Tulonjakotilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli 09 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen 09 1734 3408, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2010, Liitetaulukko 6a. Kotitalouksien prosenttijakauma tulokymmenyksen ja viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2010. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2010/tjt_2010_2012-05-23_tau_006_fi.html