Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 20.4.2011

Kostnaderna för taxitrafiken ökade med 3,4 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för taxitrafiken med 3,4 procent från mars år 2010 till mars år 2011. Kostnaderna för invalidtaxitrafiken gick upp med 3,5 procent och kostnaderna för ambulanstrafiken med 4,0 procent på årsnivå.

Årsförändringar av kostnadsindex för taxitrafik 2005 = 100, %

Årsförändringar av kostnadsindex för taxitrafik 2005 = 100, %

Källa: Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik 2011, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 20.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik [e-publikation].
mars 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tslhi/2011/03/tslhi_2011_03_2011-04-20_tie_001_sv.html