Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Personresurser inom vetenskap och teknologi 2009

2009
Offentliggöranden