Sysselsättning 2009, Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning

2009
Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor