Publicerad: 9.12.2016

Av dem som avlade examen inom de humanistiska och konstnärliga områdena var 19 000 arbetslösa år 2015

Enligt de preliminära uppgifterna i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var 375 000 av personerna i åldern 18–64 år till sin huvudsakliga verksamhet arbetslösa i slutet av år 2015. Arbetslösheten var störst bland dem som avlagt examen inom de humanistiska, konstnärliga och naturvetenskapliga områdena, minst bland dem med utbildning inom hälso- och socialvård. Risken för arbetslöshet var särskilt stor bland magistrar i teaterkonst (12,6 %) och dramainstruktörer (YH) (15,8 %). Risken för arbetslöshet beskriver den andel som går från att vara sysselsatt till att vara arbetslös ett år senare.

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter utbildningsnivå och utbildningsområde år 2015 (%)

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter utbildningsnivå och utbildningsområde år 2015 (%)

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Netta Hiitola 029 551 3552, Laura Lohikoski 029 551 3396, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (112,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 09.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2015/03/tyokay_2015_03_2016-12-09_tie_001_sv.html