Publicerad: 19.6.2006

Sysselsättningen förbättrades år 2005

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i medeltal 2 401 000 personer år 2005, dvs. 36 000 fler än år 2004. Antalet sysselsatta kvinnor och män ökade med 22 000 resp. 14 000 personer. Det relativa sysselsättningstalet, dvs. den procentuella andelen sysselsatta 15-64-åringar av motsvarande befolkningsgrupp, var 68,0 procent, vilket är 0,8 procentenheter mer än året innan. Detta framgår av Statistikcentralens publikation Arbetskraftsundersökning 2005 som utkommer vecka 25.

År 2005 ökade antalet sysselsatta med total 27 000 personer inom alla servicenäringar. 15 000 av dem var sysselsatta inom sociala tjänster. Inom byggverksamheten ökade antalet sysselsatta med 10 000 personer. Både inom industrin samt inom jord- och skogsbruket var antalet sysselsatta nästan oförändrat.

År 2005 hade 75 procent av löntagarna ett fortlöpande heltidsarbete. Under 17 procent av löntagarna var visstidsanställda. Andelen hade ökat något jämfört med föregående år. Av löntagarna var 13 procent deltidsanställda. De vanligaste orsakerna till deltidsarbetet var studier, att heltidsarbete inte var tillgängligt samt pension eller deltidspension.

År 2005 var i genomsnitt 220 000 personer arbetslösa. Detta var 9 000 personer, dvs. fyra procent, färre än år 2004. Det relativa arbetslöshetstalet, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, minskade från 8,8 procent till 8,4 procent. Antalet arbetslösa som varit arbetslösa i minst ett år var år 2005 omkring 52 000, dvs. nästan lika många som ett år tidigare.

Förändringar i antalet sysselsatta jämfört med året innan

Källa: Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523 och Olga Kambur (09) 1734 3565

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 19.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2005/tyti_2005_2006-06-19_tie_001_sv.html