Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Publicerad: 21.8.2012

Det relativa arbetslöshetstalet för juli 6,9 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juli 2012 till 192 000, dvs. lika många som för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,9 procent. Antalet sysselsatta var 32 000 fler än i juli året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01–2012/07

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01–2012/07

Antalet sysselsatta uppgick i juli 2012 till 2 610 000, vilket var 32 000 fler än året innan (felmarginal ± 30 000). Antalet sysselsatta män var 12 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 20 000 fler än i juli 2011. Antalet deltidsanställda sysselsatta var 32 000 fler än för ett år sedan. Både antalet löntagare och företagare ökade.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juli 72,7 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 69,3 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juli 2012 till 192 000, dvs. lika många som i juli året innan. Av de arbetslösa var 98 000 män och 94 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var 6,9 procent i juli, dvs. nästan samma som året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i juli 11,7 procent, vilket var två procentenheter lägre än i juli året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 17,9 procent.

Antalet kvinnor utanför arbetskraften minskade med 19 000 jämfört med juli 2011.

Förändringar i sysselsättningen 2011/07–2012/07 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2011/07 2012/07 2011/07 - 2012/07
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 059 4 075 0,4
Arbetskraft totalt 2 770 2 802 1,2
Sysselsatta 2 578 2 610 1,2
– löntagare 2 252 2 270 0,8
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 326 340 4,3
Arbetslösa 192 192 0,2
Ej i arbetskraften 1 289 1 273 –1,3
  Procent, % Procent enhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 71,8 72,7 0,9
Relativt arbetslöshetstal 6,9 6,9 –0,1
Relativt arbetskraftstal 68,2 68,8 0,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juli 2012 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 274 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 8 000 fler än i juli året innan.

Arbetslösheten minskade från juli året innan bara inom verksamhetsområdena för ELY-centralerna i Norra Savolax (–3 %) och Satakunta (–2 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest i Norra Karelen (7 %), Södra Savolax (5 %) och Lappland (5 %) samt på Åland (7 %). I slutet av juli var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 12 000, vilket var 1 000 fler än för ett år sedan.

Antalet personer som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var totalt 92 000 i slutet av juli, vilket var 1 000 fler jämfört med juli året innan. Åtgärderna gällde 3,3 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 40 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 3 000 fler än i juli året innan. I juli anmäldes 31 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 1 000 färre än i juli året innan.

Förändringar 2011/07–2012/07 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2011/07 2012/07 2011/07 - 2012/07
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 266 274 2,9
– arbetslösa längre än ett år 58 63 7,5
Åtgärder sammanlagt 91 92 1,1
– sysselsatta genom stödåtgärder 34 30 –13,8
– i arbetskraftsutbildning 21 20 –2,3
– i arbetspraktik, arbetsalternering 16 18 7,8
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 20 25 25,0
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 32 31 –1,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Sysselsättningen förbättrades år 2011

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Den säsongrensade trenden hjälper tolka variationer i arbetslöshet och sysselsättning (på finska)

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik (på finska)

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu .

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (444,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/07/tyti_2012_07_2012-08-21_tie_001_sv.html