Tabellbilaga 1. Gäldenärer efter utsökningsverket 2012

Utsökningsverket Gäldenärer,
antal 1)
Totalsaldo av
utsökningsskulder,
1 000 euro
Anhängiga
utsökningsärenden,
antal
Utsökningsverket
i Helsingfors
35 690 849 273 248 756
Utsökningsverket
i Egentliga Tavastland
7 675 107 612 64 358
Utsökningsverket
i Norra Karelen
7 240 70 703 51 093
Utsökningsverket
i Mellersta Finland
10 081 114 474 64 575
Utsökningsverket
i Kajanaland
3 311 29 390 25 789
Utsökningsverket
i Länsi-Pohja
4 088 41 700 28 560
Utsökningsverket
i Kymmenedalen
8 625 108 716 55 887
Utsökningsverket
i Norra Savolax
10 561 133 563 72 241
Utsökningsverket
i Päijänne-Tavastland
8 640 136 474 55 127
Utsökningsverket
i Södra Karelen
5 356 62 714 35 450
Utsökningsverket
i Södra Savolax
6 809 82 139 47 370
Utsökningsverket i
Uleåborgsregionen
11 258 124 823 78 930
Utsökningsverket
i Satakunta
12 441 169 279 89 205
Utsökningsverket
i Brahestadsregionen
4 855 61 126 40 699
Utsökningsverket
i Lappland
5 043 51 488 35 423
Utsökningsverket
i Södra Österbotten
6 842 76 856 48 415
Utsökningsverket
i Birkaland
20 935 331 889 147 175
Utsökningsverket
i Egentliga Finland
21 805 342 275 155 633
Utsökningsverket
i Mellersta Österbotten
och Österbotten
8 772 151 101 64 633
Utsökningsverket
i Östra Nyland
och Mellannyland
23 266 381 903 161 230
Utsökningsverket
i Västra Nyland
18 787 353 746 134 526
Åland 808 9 181 5 172
Totalt 242 888 3 790 426 1 710 247
1) Siffrorna i tabellen omfattar alla utsökningsgäldenärer.

Källa: Utsökningsärenden 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla-Tuulia Tuominiemi 09 1734 3242, Miina Keski-Petäjä 09 1734 3240, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 5.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utsökningsärenden [e-publikation].
ISSN=1798-1522. 2012, Tabellbilaga 1. Gäldenärer efter utsökningsverket 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uloa/2012/uloa_2012_2013-04-05_tau_001_sv.html