Tabellbilaga 1. Gäldenärer efter utsökningsverket 2013

Utsökningsverket Gäldenärer, antal 1) Totalsaldo av utsökningsskulder, 1000 euro Anhängiga utsökningsärenden, antal
Utsökningsverket i Helsingfors 37 184 896 523 277 675
Utsökningsverket i Egentliga Tavastland 7 598 111 494 69 554
Utsökningsverket i Norra Karelen 7 488 76 118 55 675
Utsökningsverket i Mellersta Finland 10 326 120 432 68 713
Utsökningsverket i Kajanaland 2 967 31 644 25 458
Utsökningsverket i Länsi-Pohja 4 160 47 191 28 933
Utsökningsverket i Kymmenedalen 9 081 117 994 66 088
Utsökningsverket i Norra Savolax 10 294 141 451 72 935
Utsökningsverket i Päijänne-Tavastland 8 394 139 221 54 188
Utsökningsverket i Södra Karelen 4 608 64 871 33 689
Utsökningsverket i Södra Savolax 6 429 87 782 48 297
Utsökningsverket i Uleåborgsregionen 10 193 122 707 76 463
Utsökningsverket i Satakunta 11 452 164 751 87 274
Utsökningsverket i Brahestadsregionen 4 549 61 484 39 429
Utsökningsverket i Lappland 4 887 53 916 36 576
Utsökningsverket i Södra Österbotten 7 220 89 354 53 533
Utsökningsverket i Birkaland 20 364 323 859 149 316
Utsökningsverket i Egentliga Finland 20 973 335 092 156 058
Utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbotten 8 246 148 224 64 330
Utsökningsverket i Östra Nyland och Mellannyland 23 379 396 102 175 943
Utsökningsverket i Västra Nyland 18 304 337 428 137 773
Åland 854 8 288 4 603
Totalt 238 950 3 875 925 1 782 503
1) Siffrorna i tabellen omfattar alla utsökningsgäldenärer.

Källa: Utsökningsärenden 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 09 1734 3240, Salla-Tuulia Tuominiemi 09 1734 3242, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 9.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utsökningsärenden [e-publikation].
ISSN=1798-1522. 2013, Tabellbilaga 1. Gäldenärer efter utsökningsverket 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uloa/2013/uloa_2013_2014-04-09_tau_001_sv.html