Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Folkräkningsuppgifter används vid beskrivning och planering av samhällsstrukturen och förändringar i den. Folkräkningar görs nästan i alla länder i världen. För att säkerställa jämförbarheten mellan uppgifterna ger FN och EU rekommendationer om uppgiftsinnehållet, definitioner av uppgifter och klassificeringar i folkräkningarna.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Folkräkningar [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaelaskp/meta_sv.html