Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Offentliggöranden

Inga dokument

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Folkräkningar [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaelaskp/tie_sv.html