Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kommande offentliggöranden

Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2018.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Folkräkningar [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaelaskp/tjulk_sv.html

Dela