Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 26.8.2010

Valtion tuottavuus heikkeni vuonna 2009

Valtion virastojen ja laitosten tuottavuus heikkeni vuonna 2009 edellisvuoteen verrattuna. Verrattuna vuoteen 2008, kokonaistuottavuus laski selvästi työn tuottavuuden laskun ollessa vähäistä. Virastojen ja laitosten yhteenlaskettu tuotosmäärä laski 0,3 prosenttia, työpanoksen käyttö laski 0,1 ja toisaalta kokonaispanoksen käyttö nousi 1,7 prosenttia.

Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys, % edellisvuodesta

Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys, % edellisvuodesta
Näkyvin muutos vuonna 2009 oli, että kokonaispanos kasvoi 1,7 prosenttia. Tuotoksen volyymi ei viime vuosien tapaan ole muuttunut merkittävästi, vaikka heikkenikin 0,3 prosenttia. Tuotoksen määrän laskun ja kokonaispanoksen käytön nousun seurauksena kokonaistuottavuus heikeni 2,0 prosenttia. Työn tuottavuus aleni 0,2 prosenttia, sillä vaikka työpanosta käytettiin 0,1 prosenttia vähemmän, tuotosmäärä aleni hieman nopeammin.

Valtion tuottavuustilastoinnin laskelmat laaditaan parivuositarkasteluna, jossa vastanneen yksikön palvelujen tuotosten ja panosten määrää verrataan edellisen vuoden vastaaviin eriin. Vertailusta poistetaan valtiosektorin ulkopuolelle siirretyt yksiköt ja uudet perustetut yksiköt, joille ei ole olemassa vertailutietoja edeltävältä vuodelta. Mittauksessa mukana olevien virastojen ja laitosten joukko vaihtelee hieman vuodesta ja hallinnonalasta toiseen riippuen saatujen vastausten määrästä ja laadusta.


Lähde: Valtion tuottavuustilasto 2009. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Jani Heikkinen (09) 1734 3339, julkinen.tuottavuustilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (250,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.08.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion tuottavuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0423. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vatt/2009/vatt_2009_2010-08-26_tie_001_fi.html

Jaa