Finlands officiella statistik

Statistik över skuldsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bostadshushållen i huvudstadsregionen har mest bostadsskuld
20.6.2019
Enligt Statistikcentralens statistik över skuldsättning hade bostadshushåll med bostadsskuld år 2018 i genomsnitt en bostadsskuld på 100 030 euro. I huvudstadsregionen var bostadsskulderna störst, i genomsnitt 142 130 euro. Minst bostadsskuld, i genomsnitt 81 200 euro, hade bostadshushåll i Norra och Östa Finland. Jämfört med året innan ökade de genomsnittliga bostadsskulderna bara i huvudstadsregionen, med 1,8 procent och på Åland, med 0,7 procent. På övriga håll i Finland minskade de genomsnittliga bostadsskulderna något.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2019.

Beskrivning: Statistiken över skuldsättning beskriver privatpersoners och bostadshushållens skulder. Statistikens primärmaterial har uttagits ur skatteförvaltningens databas och slagits samman med uppgifterna i totalstatistiken över inkomstfördelningen. Skattemyndigheterna får uppgifterna om krediter och räntor efter typ av lån från finansinstitut och andra kreditgivares årsanmälan. Totalmaterialet över inkomstfördelningen är ett registermaterial som täcker hela befolkningen och alla uppgifter samlas in från administrativa register. Sammanslagningen av register görs med hjälp av personbeteckningen. Statistiken över skuldsättning utkommer bara som webbpublikation. I statistikpublikationen beskrivs bostadshushållens och personernas skuldsättning efter kön, ålder, familjetyp och olika områdesnivåer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bostadshushåll, bostadslån, hushåll, krediter, kreditgivning, lån, räntor, skulder, skuldsättning, skuldsättningsgrad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändring i Finlands officiella statistik
30.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/index_sv.html