Publicerad: 2.6.2006

Lönen för statsanställda steg med 3,6 procent år 2005

Enligt Statistikcentralen var den genomsnittliga totala medellönen för månadsavlönade statsanställda 2 737 euro i november 2005. Lönen steg med 3,6 procent från året innan. Den genomsnittliga månadslönen för ordinarie arbetstid var 2 689 euro. Lönen steg med 3,5 procent från året innan.

År 2005 uppgick antalet personer inom statens budgetekonomi till 121 932. Av dem hade 101 787 tjänsteförhållande, 19 943 arbetsavtalsförhållande med månadslön och 202 arbetsavtalsförhållande med timlön. Personalen minskade med 0,1 procent från året innan.

Antalet statsanställda åren 2000-2005

Antalet statsanställda och genomsnittlig totallön i november åren 2000-2005

År Löntagare som
fått lön för hela
månaden
Genomsnittlig totallön Löntagare som fått
lön för en del av
månaden
Deltids-
anställda
Verksamma
utomlands
Timavlönade Totalt
Antal Euro Förändring/år % Antal
2000 107 802 2 235 4,1 3 457 8 821 1 046 903 122 029
2001 104 794 2 350 5,1 3 554 8 922 762 730 118 762
2002 106 442 2 449 4,2 3 667 9 982 746 715 121 552
2003 107 197 2 548  4,0 3 756 10 088 752 688 122 481
2004 107 465 2 643 3,7 3 920 9 712 749 195 122 041
2005 107 740 2 737 3,6 3 940 9 295 755 202 121 932

Källa: Statsanställdas månadslöner 2005. Statistikcentralen 

Förfrågningar: Markku Jutila (09) 1734 3494,  palkat.valtio@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 2.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2005/vkp_2005_2006-06-02_tie_001_sv.html