Publicerad: 3.6.2009

Lönen för ordinarie arbetstid för statsanställda var 3 163 euro i november 2008

Enligt Statistikcentralen var lönen för ordinarie arbetstid 3 163 euro i november 2008. Lönen för ordinarie arbetstid var 3 437 euro hos män och 2 870 euro hos kvinnor. Ökningen från motsvarande tidpunkt året innan var 7,2 procent; lönerna steg med 6,6 procent hos män och 8,0 procent hos kvinnor. Medianen för lönen för ordinarie arbetstid var i genomsnitt 2 856 euro inom statens budgetekonomi, 3 172 euro hos män och 2 515 euro hos kvinnor. Eftersom det finns stora avvikelser mellan lönerna hos löntagarna inom statssektorn, lämpar sig medianen bättre än medeltalet för att mäta fördelningens mittpunkt.

Uppgifterna bildades vid Statistikcentralen utgående från det material som Statskontoret samlat in. I november 2008 uppgick antalet personer inom statens budgetekonomi till totalt 118 760. Antalet heltidsanställda var 109 178. Andelen deltidsanställda var 8,1 procent. Ungefär hälften av personalen var kvinnor (49,3 procent).

Figur 1 presenterar medianen för totallönen inom en del av de största yrkesgrupperna (4–siffernivå). Bland dessa yrkesgrupper hade högre tjänstemän den högsta totallönen (5 493 euro). Den lägsta totallönen hade sekreterare (2 200 euro). Den största enskilda yrkesgruppen utgjordes av universitets- och högskolelärare (15 090 personer).

Figur 1. Medianen för totallönen och antalet anställda inom statens budgetekonomi i de största yrkesgrupperna år 2008

Figur 1. Medianen för totallönen och antalet anställda inom statens budgetekonomi i de största yrkesgrupperna år 2008

Alla landskap i Finland hade verksamhet inom statens budgetekonomi år 2008. Figur 2 presenterar antalet anställda och medeltalet för totallönen efter landskap år 2008. De flesta löntagarna inom den statliga sektorn arbetade i Nyland (41 567 personer), där medeltalet för totallönen bland löntagarna också var högst (3 417 euro). Minst löntagare fanns det på Åland (178 personer) och det lägsta medeltalet för totallönen fanns i Mellersta Österbotten (2 926 euro).

Figur 2. Medeltalet för totallönen och antalet anställda inom statens budgetekonomi efter landskap år 2008

Figur 2. Medeltalet för totallönen och antalet anställda inom statens budgetekonomi efter landskap år 2008

Den nya näringsgrensindelningen (TOL 2008) infördes i statistiken över statens löner när det gäller materialet för år 2008. Tabellen 1 visar på vilka näringsgrenar de anställda har fördelats på basis av sin verksamhet. Statens anställda är verksamma inom mycket få branscher, den klart största näringsgrenen är ”Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring”, med mer än hälften av alla anställda inom den statliga sektorn (65 898 personer). De bäst avlönade arbetade inom näringsgrenen ”Magasinering och stödtjänster till transport” där medeltalet för löntagarnas totallön översteg 4 000 euro.

Tabell 1. Antalet månadsavlönade statsanställda och deras totallön efter näringsgren (TOL 2008) i november 2008

Närigsgren (TOL 2008) Antal månadsavlönade Totallön
Totalt Median Medeltal
42 Anläggningsarbeten 886 3 594 3 754
52 Magasinering och stödtjänster till transport 539 3 980 4 015
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 449 3 686 3 279
71 Arkitekt- o teknisk konsultverks; teknisk provning o analys 2 455 2 770 3 253
72 Vetenskaplig forskning och utveckling 8 080 3 272 3 505
78 Arbetsförmedling, bemanning, andra personalrelaterade tjänst 3 576 2 277 2 479
84 Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr 65 898 2 981 3 244
85 Utbildning 34 129 2 798 3 168
86 Hälso- och sjukvård 1 371 2 717 3 057
87 Vård och omsorg med boende 334 2 593 2 759
91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. 686 2 375 2 631
Totalt 118 760 2 925 3 218

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman (09) 1734 3445, Jussi Ritola (09) 1734 2580

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (199,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2008/vkp_2008_2009-06-03_tie_001_sv.html