Publicerad: 24.5.2012

Lönen för ordinarie arbetstid inom statssektorn var hos månadsavlönade 3 456 euro i november 2011

Enligt Statistikcentralen var lönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom staten i genomsnitt 3 456 euro i november 2011. Medellönen för ordinarie arbetstid var 3 698 euro hos män och 3 198 euro hos kvinnor.

Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom statssektorn efter åldersgrupp och kön år 2011

Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom statssektorn efter åldersgrupp och kön år 2011

Enligt statistiken över månadslöner inom staten var den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda löntagare som fick full lön 3 456 euro. Jämfört med året innan var medellönen för ordinarie arbetstid 2,7 procent högre.

Lönen för ordinarie arbetstid varierade efter åldersgrupp och kön hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare. Den högsta genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid (5 123 euro) uppnådde män i åldersgruppen över 65 år. Den lägsta genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid (1 990 euro) hade kvinnor under 20 år. Medellönen var i alla åldersgrupper högre bland män än bland kvinnor.

Lönen för ordinarie arbetstid innehåller utöver grundlönen årsbundna tillägg, personliga tillägg, arbetstidstillägg, övriga tillägg för ordinarie arbetstid samt naturaförmåner i euro. I lönen för ordinarie arbetstid ingår inte löneposter av engångsnatur som semesterpenning och resultatpremier.

I november 2011 uppgick antalet personer inom statens budgetekonomi till totalt omkring 84 000 månadsavlönade löntagare. Av löntagarna var över 78 000 heltidsanställda, dvs. omkring 94 procent. Kvinnornas andel var omkring hälften.

Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över månadslöner inom staten, som framställs vid Statistikcentralen på basis av Statskontorets TAHTI-material.


Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Raittinen 09 1734 2909, Mika Idman 09 1734 3445, leena.raittinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2011/vkp_2011_2012-05-24_tie_001_sv.html