Tabellbilaga 1. Antalet månadsavlönade löntagare inom privata sektorn och decillönerna gällande lön för ordinarie arbetstid efter huvudklassen i yrkesklassificering och kön år 2009

Yrkesklassifecering Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/månad
Män Kvinnor
1. decil Medianen 9. decil 1. decil Medianen 9. decil
Totalt 626 504 2 052 3 221 5 473 1 830 2 495 4 024
1 Chefer och högre tjänstemän 41 623 3 170 5 404 8 515 2 600 4 350 7 309
2 Specialister 127 475 2 935 4 085 5 830 2 420 3 519 5 066
3 Experter 214 064 2 360 3 207 4 736 2 063 2 684 3 811
4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 76 600 1 968 2 660 4 027 1 945 2 416 3 052
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 88 855 1 755 2 227 3 174 1 695 1 997 2 546
6 Jordbrukare och skogsarbetare 522 1 635 2 191 2 509 1 481 1 809 2 384
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 19 837 1 963 2 577 3 526 1 799 2 264 2 962
8 Process- och transportarbetare 17 919 1 906 2 589 3 902 1 743 2 214 2 944
9 Övriga arbetstagare 36 874 1 700 2 110 2 761 1 548 1 868 2 325
Okänd 2 734 2 066 2 811 3 605 1 850 2 488 3 153

Källa: Löner inom den privata sektorn 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Hänninen (09) 1734 3491, Aino Mustonen (09) 1734 2608, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 1.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2009, Tabellbilaga 1. Antalet månadsavlönade löntagare inom privata sektorn och decillönerna gällande lön för ordinarie arbetstid efter huvudklassen i yrkesklassificering och kön år 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.4.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2009/yskp_2009_2010-07-01_tau_001_sv.html

Dela